Seminarium ZSI
Termin Miejsce Prelegent Temat
14.11.2018
g. 14:15
138 dr inż. Piotr Andruszkiewicz Data Acquisition and Information Extraction for Scientific Knowledge Base Building / Gromadzenie danych i ekstrakcja informacji na potrzeby budowy naukowej bazy wiedzy.
05.12.2018
g. 12:15
302 mgr inż. Piotr Maciąg Clustering-based ensemble of evolving spiking neural networks for air pollution prediction / Prognozowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem zespołów impulsowych sieci neuronowych
09.01.2018
g. 12:15
302 mgr Piotr Borkowski (IPI PAN) Metody semantycznej kategoryzacji w zadaniach analizy dokumentów tekstowych
30.01.2018
g. 14:15
138 TBD TBD