Seminarium ZSI
Kalendarz Seminarium ZSI (Google)
Termin Sala Prelegent Temat
20.03.2019
g. 14:15
138 dr inż. Grzegorz Protaziuk Wyrównanie zdań dokumentów w korpusach równoległych.
03.04.2019
g. 12:15
138 mgr inż. Agnieszka Szmurło Szybkie przeliczanie głębokości pokrycia genomu przez odczyty z sekwenatorów
24.04.2019
g. 14:15
138 mgr inż. Jagoda Głowacka Analiza wielowymiarowych, heterogennych danych w badaniach klinicznych
15.05.2019
g. 12:15
138 mgr inż. Piotr Maciąg Nowy algorytm odkrywania wzorców sekwencyjnych z danych przestrzenno-czasowych oraz jego zastosowanie w analizie przestępczości.
05.06.2019
g. 12:15
302 mgr inż. Remigiusz Prokopiak Application Aware Concurrent Multipath Transmission
12.06.2019
g. 14:15
138 TBD TBD