Włącz edycję swojego profilu
.png
Adam Muszyński
adiunkt
Zakład Biologii
Wydział Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: (22) 234 78 85
Pokój: 412
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Łebkowska Maria, Muszyński Adam, Tabernacka Agnieszka, Zborowska Ewa, Karwowska Ewa, Miaśkiewicz-Pęska Ewa, Pajor Elżbieta, Furmańska Maria: Elementy biotechnologii w inżynierii środowiska. Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa pod redakcją Adama Muszyńskiego., 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7207-698-4
Rozdziały z monografii [5]
Miłobędzka Aleksandra, Muszyński Adam: Identyfikacja bakterii nitkowanych odpowiedzialnych za pienienie osadu czynnego metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ, w: Podstawy Biotechnologii Środowiskowej - trendy, badania, implementacje / Cemy G. (red.), vol. VI, 2014, Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ss. 27-32
Artykuły z czasopism [11]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.